ارسال کنندگان هرزنامه های اینترنتی و ویروس نویسان برای فریب کاربران اینترنت و آلوده نمودن رایانه های آنها به ویروس به حقه جدیدی متوسل شده اند.
به نقل از MarketWatch، موسسه امنیتی مک آفی اعلام کرد که به تازگی نامه های الکترونیکی برای برخی کاربران وب ارسال می شود که ادعا می شود حاوی اطلاعاتی در مورد یک بسته پستی است.
ارسال کنندگان این هرزنامه ها در متن نامه نوشته اند که بسته ای در تاریخ اول جولای برای کاربر ارسال شده ولی به مقصد نرسیده و مخاطب برای پیگیری وضعیت آن باید فایل ضمیمه شده به نامه الکترونیک را باز کند.
فایل ضمیمه این نامه الکترونیک حاوی یک تروجان است که پس از اجرا اطلاعات شخصی کاربر را به سرقت برده وبرای چند سایت کاریابی ارسال می کند.
تاکنون موارد متعددی از ارسال این هرزنامه در نقاط مختلف جهان و به خصوص آمریکا گزارش شده است. مک آفی به کاربران اینترنت توصیه کرده در صورت دریافت چنین نامه هایی آنها را به سرعت پاک کنند.