مهندسان چینی سریعترین ابررایانه این کشور را با قابلیت انجام بیش از هزار میلیون میلیون (یک کوادریلیون) محاسبه در ثانیه ساخته اند.

این ابر رایانه “Xingyun” نام دارد.

سریعترین ابررایانه چین تا پیش از این Tianhe-۱ نام داشت که در سال ۲۰۰۹ در دانشگاه ملی فناوری دفاعی چین ساخته شد.

اوج عملکرد “Xingyun” سه کوادریلیون محاسبه در ثانیه است که سه برابر اوج سرعتTianhe-۱ است.

به گفته مهندسان یک ثانیه کار این ابررایانه برابر با یک روز کامل کار یک رایانه شخصی دو هسته ای است.

قرار است از این ابر رایانه برای تعیین توالی دی ان آ استفاده شود.

ابررایانه های دورانر و جاگوار اولین و دومین ابررایانه سریع دنیا هستند.