سایت فیس بوک به علت بی توجهی به لزوم حفظ حریم شخصی کاربران و مشکلات امنیتی روز گذشته ۲۶ هزار کاربر خود را از دست داد.

به نقل از وی تری،‌ در روزی که به عنوان روز ترک سایت فیس بوک از سوی دهها هزار نفر از کاربران این سایت تعیین شده بود ۲۶ هزار نفر به وعده خود عمل کرده و استفاده از این سایت و امکانات آن را متوقف کردند.

تعداد افراد علاقه‌مند به ترک این سایت که اسامی و اطلاعات خود را در سایت quitfacebookday.com که به همین منظور راه اندازی شده، ثبت کرده اند روز به روز در حال افزایش است و تا صبح روز سه شنبه نزدیک به ۳۴ هزار نفر در این سایت ثبت نام کرده و متعهد به ترک فیس بوک شده اند.

مدیران فیس بوک که از این رویدادها نگران شده اند سرانجام در روزهای گذشته از کاربران خود عذرخواهی کرده و دست به تغییراتی در در تنظیمات این سایت در ارتباط با حریم شخصی زده اند، اما کاربران می گویند این تنظیمات هم به شدت دشوار و پیچیده بوده و همه کاربران به راحتی از آن سر در نمی آورند.

نکته جالب آنکه بیشترین میزان ریزش این سایت مربوط به گروه‌های سنی زیر ۳۰ سال است که به شدت از انتشار بی اجازه اطلاعات شخصی مربوط به خود در فضای مجازی ناراحت هستند.