تحقیقات جدیدی که توسط شرکت مایکروسافت انجام گرفته است نشان می دهد یک سوم از افراد دزدی نرم افزاری را امری قابل قبول و بدون اشکال می دانند.

در این گزارش از هر سه نفر یک نفر معتقد است استفاده از سرقت نرم افزاری امری رضایت بخش بوده و به هیچ وجه خطراتی که می تواند برای آنها در بر داشته باشد از قبیل حملات ویروسی و سرقت اطلاعات هویتی را نمی پذیرند.

طی این تحقیقات که در ماه فوریه و در انگلستان انجام گرفته است از میان هزار نفر، هر ۶ نفر یک نفر استفاده غیر مجاز از نرم افزارهای رایانه ای را در خانه یا محل کار تایید کردند و تنها یک سوم از این افراد ادعا داشتند از خطرات استفاده غیر قانونی از نرم افزارهای رایانه ای آگاهند.

گزارش "وضعیت سرقت" شرکت مایکروسافت همچنین بر نتایجی که استفاده از نرم افزارهای سرقتی برای کاربران در پی دارد تاکید داشته و نشان می دهد در ۶۲ درصد از موارد استفاده از این نرم افزارها به دریافت ویروسهای رایانه ای، ۳۱ درصد به از دست رفتن اطلاعات شخصی و ۳۸ درصد به تخریب رایانه ها منجر می شود.

در این تحقیقات از هر هشت نفر یک نفر استفاده از نرم افزارهای سرقت شده را در محل کار تایید کردند و در عین حال شهر لندن با داشتن ۱۴ درصد کاربرانی که از نرم افزارهای سرقتی در محل کار خود و ۵۷ درصد از کاربرانی که معتقدند مدیریت شرکتهای آنها استفاده از این نرم افزارها را امری قابل قبول می داند به عنوان مرکز سرقت نرم افزاری انگلستان معرفی شد.

استفاده غیر قانونی از نرم افزارها و اطلاعات اینترنتی و رایانه ای و در نتیجه آن حملات سایبری در شرکتهای تجاری مختلف جهان در سال ۲۰۰۹ خسارتی در حدود ۱.۲ میلیون پاوند در بر داشته است.