دادستان‌های ایتالیایی در پی ارسال یک کلیپ ویدیویی از صحنه‌ی آزار و اذیت یک نوجوان کم توان ذهنی در سایت ایتالیایی گوگل، چهار نفر از مدیران سابق و فعلی این شرکت اینترنتی در این کشور را به دلیل اهمال در کنترل اطلاعات شخصی و افترا متهم خواهند کرد.
ویدیوی این اتفاق که در یکی از مدارس شهر تورین روی داده بود، در سال ۲۰۰۶ در سایت ایتالیایی گوگل ارسال شده و متعاقب آن برداشته شد.
بر اساس این گزارش، چهار فرد مورد اتهام، رییس وقت گوگل ایتالیا، یکی از اعضای هیات مدیره‌ی گوگل ایتالیا، یکی از مدیران مسوول سیاست حریم خصوصی گوگل در اروپا و رییس سابق گوگل ویدیو برای اروپا هستند.
این کلیپ ویدیویی که با تلفن همراه ضبط شده بود به تعقیب قضایی چهار جوان آزار دهنده این نوجوان دارای کم توانی ذهنی نیز منتهی شد البته اگر این چهار نفر به قاضی نشان دهند رفتارشان اصلاح شده، اتهام آن‌ها لغو خواهد شد.
بر اساس این گزارش در این بین مدیران گوگل که با این اتفاق ارتباطی نداشتند با اتهام نقض حریم خصوصی و افترا روبه‌رو هستند.
سخنگوی گوگل اظهار کرده است این شرکت به همکاری با دادستان‌های میلان ادامه خواهد داد تا ثابت کند تمامی گوگلی‌های تحت تحقیق دخالتی در این مورد نداشتند.